Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Pendidikan Seni Tari . mempunyai kualifikasi sarjana pendidikan, diharapkan dapat bekerja sebagai :

Pendidik/Guru pada pendidikan formal dan non formal

mawatari