Anugerah Citra Gemilau Diraih Dosen FBS UNJ dalam Seminar Kebangsaan di Malaysia

Anugerah Citra Gemilau Diraih Dosen FBS UNJ dalam Seminar Kebangsaan di Malaysia

Insititut Pendidikan Guru Kebangsaan (IPGK) Perempuan Melayu Melaka, Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia menganugerahkan penghargaan Anugerah Citra Gemilau kepada para pembicara dalam Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah atau SKInterclass 2021. Kegiatan ini diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) melalui google meet dan facebook IPGK Melaka secara langsung pada Selasa-Rabu, 14-15 September 2021, pukul 08.00-16.00 waktu Malaysia. Salah satu peraih Penghargaan Anugerah Citra Gemilau kategori Umum Kertas Kerja Penyelidikan Terbaik ialah Ibu N. Lia Marliana, S.Pd., M.Phil.(Ling.) dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang menyeminasikan makalahnya tentang analisis wacana kritis berjudul Penanda Pengemukaan Topik dalam Wacana Pedagogi Semasa Aktiviti Microteaching. Sebagai mahasiswa Ph.D. Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PKBL), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), beliau menyertakan kedua pembimbingnya, yaitu Prof. Madya Dr. Mohammad Fadzeli Jaafar dan Dr. Harishon Radzi dalam makalahnya. Anugerah Citra Gemilau ini diberikan dengan dua kategori, yaitu kategori IPGK PM dan kategori Umum. Kegiatan selama dua hari ini dihadiri lebih dari 300 peserta se-Malaysia yang di dalamnya termasuk pula para peserta lomba inovasi amalan bilik darjah dan para pemakalah yang menyeminasikan hasil penelitian terkait pembelajaran di kelas. Terpilih 20 makalah terbaik penerima Anugerah Citra Gemilau kategori IPGK PM dan 13 makalah terbaik kategori Umum. Pengumuman para peraih Anugerah Citra Gemilau disampaikan pada saat penutupan kegiatan Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Intervensi Amalan Bilik Darjah pada Rabu, 15 September 2021, pukul 15.00-16.00 melalui Facebook IPGK PM Melaka secara langsung. Semua makalah telah melewati serangkaian penilaian oleh dewan juri dan disempurnakan oleh YB Datuk Noor Effandi bin Ahmad dari Exco Department of Chief Minister (Education, Higher Education, Technical & Vocational, Science and Innovation) Malaysia. Tentu penghargaan ini tidak terlepas dari bimbingan para dosennya di Program Linguistik UKM, yaitu Prof. Dr. Nor Hashima Jalaluddin yang mengampu mata kuliah Penulisan Akademik Linguistik, serta kedua dosen pembimbing yang mengawal penulisan makalah tersebut. (nlm)