Struktur Kurikulum

 
NO. KELOMPOK SKS
1. MATA KULIAH UMUM (MKU) 13
2. MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) 12
3. MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN DAN  PENUNJANG (MKBKP)

  • Wajib
  • Pilihan
 

93

6 – 10

4. MATA KULIAH PEMBELAJARAN (MKP) 20
Jumlah 144 – 148

Sebaran Mata Kuliah

mtman1 mtman2 mtman3 mtman4 mtman5 mtman6 mtman7