Herzlich Willkommen (HW) merupakan acara rutin setiap tahun yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jerman (Bemp Jerman) untuk mengenyambut dan mengenalkan