Perpisahan Penutur Asli Bahasa Perancis Dengan Wakil Rektor IV UNJ

Juli, 2018 telah dilaksanakan acara perpisahan madame Magalie Lorreyte. Pada kesempatan ini madame Magalie Lorreyte secara resmi pamit kepada Wakil Rektor IV Universitas Negeri Jakarta Bapak Dr. Achmad Ridwan, M. Si. Di Gedung Kantor Rektorat Universitas Negeri Jakarta. Madame Magalie pamit untuk kembali ke negara asalnya, Perancis, setelah kurang lebih satu semester bekerja sebagai penutur asli bahasa Perancis di Prodi Pendidikan Bahasa Perancis UNJ. Beliau mengajarkan bagaimana bahasa Perancis kepada mahasiswanya langsung denga tata cara dari orang Perancis asli. Beliau pamit untuk kembali ke negara asalnya didampingi oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Perancis, madame Sri Harini Ekowati. Acara ini diakhiri dengan bertukar cindera mata mata kepada bapak Wakil Rektor IV UNJ dan foto bersama.