Duta Besar Republik Sudan, Dr. Shiddiq Abdul Aziz dan Dr. Abdul Ghoni Iskandar menjadi narasumber dalam Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS),